verkocht
Engelse secretaire (ref. MS1A-1901)
verkocht
Engelse bureau met opstand (ref. MS2A-2001)
verkocht
Engelse secretaire (ref. MS1C-2001)
verkocht
Engels dubbel pi?destalbureau (ref. MB2A-2001)
Engelse secretaire met lijstwerk (ref. MS1B-2002)
Engelse secretaire (ref. MS1A-2001)
verkocht
Engelse secretaire met lijstwerk (ref. MS1B-2001)
Engelse bureau met opstand (ref. MS2A-2002)